TENK - GJØR - SKAP

LEDERUTVIKLING

Som konsulent hjelper Lene Selmer bedrifter og organisasjoner med å skape bedre resultater ved å hente ut potensialet i bedriftenes viktigste ressurs – menneskene. Dette gjør hun gjennom lederutvikling- og medarbeiderutviklingsprosesser som er tilpasset den enkelte bedrifts behov og forbedringspotensial.

Forestillingen er det perfekte kick-offet til disse prosessene. De kan også kjøres uavhengig av forestillingen hvor dette er mest hensiktsmessig.

Prosessene leveres også digitalt med toveis dialog med video og undervisning i webinarform. Denne formen er svært hensiktsmessig der ansatte fortsatt jobber fra hjemmekontor, eller dere har avdelinger flere steder.

Ønsker du å se nærmere på hvordan vi kan hjelpe deg og din virksomhet, og se på hvordan vi kan løfte dere til neste nivå, er det bare å ta kontakt for en uforpliktende samtale. Kontaktinformasjon finner du nederst på siden.

Her kan du lese tilbakemeldinger fra noen av kundene:

 

Kundereferanser

Daglig leder
Mjøsdata

En prosess med Lene og Thinking Into Results har gitt oss stor utvikling på flere områder. For det første har vi hatt stor nytte av å få fokus både på nye, gode rutiner, og å jobbe mot et felles mål om å skape noe mer utover det daglige.

Vi ser at våre ansatte har hatt stor glede av forandring og blir motiverte til å ta til seg nye ting og nye utfordringer. Som konkret resultat av denne prosessen kan vi nevne at våre teknikere har blitt selgere! Vi har klart å gå ut av tradisjonelle spor og skapt en ny måte å tenke på.

Vi er stolte av å ha skapt resultatrekord i 2015, noe som denne utviklingsprosessen har vært med på å bidra til. Vi gir Lene og denne metoden våre beste anbefalinger!

LES MER
Daglig leder
Hamar Gynekologi

Thinking Into Results virket som en katalysator for ting jeg ikke har fått til før, men tenkt jeg skulle ha gjort.
Jeg har fått mer fokus på å få ting utført. Jeg ser på målkortet regelmessig, og det stimulerer meg til å tenke og gjøre; ”Thinking Into Results”.

Prosessen har lært meg å se på problemstillinger fra andre vinkler. Lene er flink til å stimulere, poengtere og forsterke det positive, og jobbe med ting som kan forbedres. Hun påvirker en til å flytte fokus fra det negative til det positive.

LES MER
Daglig leder
Norbit Sourcing AS

Lederutviklingsprogrammet Thinking Into Results har gitt meg innsyn i hvilke enormt potensial vi har ved bruk av våre tanker på rett måte. Programmet har lært meg teknikker og gitt meg innsikt i bruk av mine tanker på en positiv måte, noe som allerede har gitt meg resultater i from av innfridde ønsker og mål.

Det er en enorm kraft i våre tanker og programmet har lært meg hvordan jeg kan bruke dette i hverdagen og i min bedrift. Det er utrolig fascinerende og en fantastisk følelse å ha kontroll på sine tanker og få bekreftelser hele tiden på denne utrolige kraften gjennom bruk av positive tanker.

Jeg er takknemlig for å ha deltatt i Thinking Into Results og vil anbefale alle å gjennomføre programmet. Denne lærdommen burde vært pensum i skolen fra 15 års alderen, da jeg er overbevist om at det kunne ha hjulpet mange ungdommer til å styrke sin selvfølelse og ta de rette valgene i dagens komplekse samfunn.

Jeg vil takke Lene  for alle de gode samtalene og undervisningen gjennom programmet. Dette har vært til uvurderlig støtte og hjulpet meg gjennom noen turbulente situasjoner gjennom året.

LES MER
Daglig leder
SILLONGEN TOTEN HOTEL

Jeg har gjennomført kurset ”Thinking Into Results for Leaders ”. Det har gitt meg inspirasjon, kunnskap og nye måter å tenke på som direkte har gitt resultater for omsetningen på min arbeidsplass. Kurset gir nøkler til samarbeid og utnyttelse av eksisterende personale/medarbeidere, og setter fokus på løsninger som gir uttelling.

Det virker!

LES MER
Adm. dir.
Innlandet Distribusjon AS

Innlandet Distribusjon valgte Lene Selmer og «Thinking Into Results for Leaders» når vi skulle gjennomføre et lederutviklingsprogram i 2017. Det har vi ikke angret på. Gjennom Lene’s engasjerte, rause og inspirerende måte å være på har alle fått ny innsikt i hvordan sette seg mål, og ikke minst metoder for å kunne realisere målene. Lene tilnærmer seg temaene med knagger fra hverdagen som vi kan kjenne oss igjen i. Med fokus på hva vi faktisk kan gjøre noe med, har hun hjulpet den enkelte til å tydeliggjøre målarbeidet.

Vi som organisasjon har en spredt geografisk struktur og samholdet mellom lederne i de ulike geografiene har blitt vesentlig styrket gjennom dette programmet. Kontakten og den faglige utvekslingen mellom deltakerne ble styrket fra dag en.

 

En av styrkene til Lene er at hun er åpen for innspill og tanker om selve gjennomføringen. Jeg har hatt gleden av å møte en veileder som har ønsket feedback etter hver samling og som kan foreta justeringer på programmet slik at det blir best mulig ut fra deltakernes ståsted og utfordringer. Dette har gjort at programmet ble «skreddersydd» til vår bedrift.

LES MER
Elvia AS

Det har vært en spennende reise sammen med to andre medstudenter å ha deltatt på kursserien «Thinking into Results». Lene har tatt oss inn i tankesett og scenarier som virkelig berører enkeltmennesket, og som derved vekker bevissthet og underbevissthet slik at man blir i stand til å se sammenhenger i eget liv. Man inspireres til å vurdere sine muligheter og hva man selv faktisk kan påvirke og utvikle. Lene byr på redskap og metoder for å gå inn i fremtiden med evne til å påvirke sin egen vei.

LES MER
SINTEF Raufoss Manufacturing

En workshop i Thinking Into Results med Lene Selmer (Zelma) og en oppfølgingssamtale med henne, fylte et hull i forhold til alt det andre jeg har lært. Hun klarte å trykke på noen knapper slik at jeg fikk fokus. Lene er god til å konkretisere. Hun fikk meg til å tenke større og fikk meg et skritt videre i min prosess.

LES MER
Manager BI, NAMMO

En halvdags workshop med Lene Selmer og tema Thinking Into Results var veldig givende og hun hadde min fulle oppmerksomhet gjennom hele foredraget. Dette var en annerledes tilnærming for målsetting og måloppnåelse enn hva jeg er vandt med fra tidligere, og det var veldig inspirerende å høre Lenes historie, som er et levende eksempel på at tilnærmingen fungerer i praksis. Jeg vil anbefale alle et kurs i Thinking Into Results for bevisstgjøring rundt våre mentale evner og tenkemåter og for inspirasjon og motivasjon til veien videre.

LES MER

For bedrifter

For skreddersydde løsninger, ta kontakt med oss. Vi spiller der dere er og/eller streamer live alt etter deres ønske.

For gruppebestilling på de aktuelle datoene over, bestill via billettlenken eller ta kontakt med oss.

Kombiner gjerne forestillingen med konferanse og middag.

Kontaktinformasjon:

Lene Selmer: 995 30 810  //  leneselmer@me.com

Kent Johnsen: 908 49 619 // kent.johnsen@strawberry.no

Anne Mari Skjærvik: 950 48 777 // anne.mari.skjaervik@lillehammer.kommune.no

 

Følg oss på Facebook